Arkikristityn elämäntaparemontti

L10T pohjautuu Luukkaan evankeliumin 10. luvun jakeisiin 1-9. Kaikki kristityt, 3-99 vuotta, voivat omaksua yksinkertaisen neljän askeleen elämäntavan, joka perustuu rukoukselle. Tavoitteena on vähitellen muuttua asenteiltamme ja sydämeltämme ulospäin suuntautuneiksi niin, että voisimme loistaa lähimmäisen rakkautta niille, jotka sitä tarvitsevat. Kuunteleminen, auttaminen ja uskostaan kertominen ilman sanoja voivat mullistaa kylmää maailmaa. Jeesuksesta kertominenkin on sallittua. Kyseessä on elämäntapa, johon Jeesus meitä kutsuu.

L10T -koulutuksia on vedetty keväästä 2015 alkaen.  Vastaanotto on ollut innostunutta ja palaute rohkaisevaa.

L10T:stä lisätietoa: http://www.kansanraamattuseura.fi/seurakunnille_ja_yhteisoille/koulutuspalvelut_ja_-aineistot/koulutusta_seurakuntalaisille/l10t_-koulutus