Minun persoonani

Yritysmaailmassa on jo pitkään käytetty hyväksi persoona-analyysejä, jotta voitaisiin oppia ymmärtämään toisten ihmisten erilaisuutta. MINUN PERSOONANI -koulutuksessa tehdään analyysi omasta persoonasta. Testi jakaa ihmiset neljään päätyyppiin ja niiden variaatioihin. Saaduilla tuloksilla voidaan löytää omat vahvuudet ja heikkoudet, asiat jotka on hyvä tietää, kun tehdään yhteistyötä ja ollaan tekemisissä toisten ihmisten kanssa. 

Kurssi voidaan toteuttaa lyhyenä yhden illan tai päivän kurssina tai pitempänä neljän kerran kurssina, jolloin mukaan liittyy myös opetusta johtajuudesta.